Partner-alimentatie

Bij veel echtscheidingen worden bepalingen opgenomen over partneralimentatie. Deze bepalingen kunnen soms zorgen voor een zware financiële last.  

Door aan te tonen dat uw ex-partner hertrouwt, samenwoont of een geregistreerd partnerschap is aangegaan middels onderzoek, kunt u in beroep tegen uw alimentatieverplichting. 

Riscon kan vaststellen of de situatie bij uw ex-partner voldoet aan de navolgende criteria:

  • Dat tussen de samenwonenden een affectieve relatie van duurzame aard bestaat.
  • Die meebrengt dat de gescheiden echtgenoot en de ander elkaar wederzijds verzorgen. 
  • Met elkaar samenwonen én 
  • Een gemeenschappelijke huishouding voeren.
Zeer ervaren en deskundig
Bij spoed 24 uur per dag beschikbaar
contact