Bewijsbeslag en gerechtelijke bewaring

Riscon verzorgt de volledige planning en coördinatie van het bewijsbeslag.

  • Verlenen van hulp bij de voorbereiding en toetsing van het verzoekschrift.
  • Vooronderzoek naar de beslaglocatie.
  • Het opstellen van een draaiboek.
  • Samenbrengen van onderzoeks- en automatiseringsdeskundigen, slotenmakers en deurwaarder(s).
  • Regelen assistentie van de HOvJ.
  • Uitvoering van het beslag: het zoeken naar het bewijs.

    Naast bewijsbeslag voert Riscon ook beslag uit op cryptocurrencies

.


Na toestemming van de rechtbank of de beslagene verzorgt Riscon eveneens het inhoudelijk onderzoek op hetgeen in beslag is genomen.

Gerechtelijke bewaring

Het conservatoir bewijsbeslag is een relatief onbekend rechtsmiddel binnen het civiele recht. Dit middel kan worden ingezet bij geschillen rond intellectuele eigendomsrechten (1019 Rv), maar ook bij andere geschillen (zelfs strafrechtelijk) kan deze procedure worden aangewend (843a Rv). Bij deze procedure is er geen voorafgaande inlichting van de wederpartij nodig.

Stel, u heeft een geschil en er zijn aanwijzingen dat het bewijs hiervoor zich bij de tegenpartij bevindt. Binnen het civiele recht bestaat de mogelijkheid om dit bewijs veilig te stellen. Dit kan door:

Het zoeken naar bewijs op locatie bij de tegenpartij, zowel fysiek als digitaal.

Dit bewijs door de deurwaarder in beslag te laten nemen.

Dit bewijs bij een gerechtelijk bewaarder veilig te laten opslaan.

Dit bewijs kan worden gebruikt in procedures en rechtsgangen.

Riscon verzorgt alle onderdelen van het (conservatoire) bewijsbeslag; het uitvoeren van het beslag samen met de deurwaarder, slotenmaker en hulpofficier van justitie, het opslaan, onderzoeken (na toestemming rechter/beslagene) en het voorzien van kopieën van datgene wat in beslag is genomen.


Zeer ervaren en deskundig
Bij spoed 24 uur per dag beschikbaar
contact