Overtreding van een in arbeidsovereenkomst opgenomen concurrentiebeding

Een concurrentiebeding kan onder meer bepalend limitatief zijn over werkzaamheden, een relatiebestand en/of regio(s). Bij overtreding van dit beding is er vaak een schadevergoeding of boete verschuldigd van werknemer aan werkgever. Indien een (oud-)medewerker bedrijfsgevoelige informatie meeneemt naar de concurrent kan dit desastreuze gevolgen hebben voor de oud werkgever. Preventie heeft dan ook vaak de voorkeur boven het achteraf vaststellen van een overtreding. Als het echter toch heeft plaatsgevonden dan kan een onderzoek hierna u voldoende mogelijkheden bieden om passende maatregelen te treffen. 

Opties voor onderzoek

  • Bewijsbeslag,
  • Het (dynamisch) observeren van de overtreder, eventueel met behulp van een track-and-trace volgsysteem,
  • Het inzetten van een (statische) observatie camera-auto,
  • Digitaal onderzoek.
Zeer ervaren en deskundig
Bij spoed 24 uur per dag beschikbaar
contact