Contra onderzoek

Een contra onderzoek verstrekt uw rechtspositie. Riscon controleert of in het onderzoek waar u of uw cliënt mee geconfronteerd wordt conform de geldende regels en de vanuit de gedragscode verplichte werkwijzen is opgesteld. Hierbij toetsen wij of de genoemde resultaten overeenstemmen met de daadwerkelijk vast te stellen feiten. Ook controleren wij of er afdoende wederhoor is toegepast en inzage is gegund.  

Opties voor onderzoek

  • Digitaal onderzoek.
  • Controle vergunningen en bevoegdheden.
  • Toepassen toetsingskaders.
  • Uitdiepen overige realistische scenario's.
Zeer ervaren en deskundig
Bij spoed 24 uur per dag beschikbaar
contact