Menucool ddmenu


Diefstal & verduistering

Meestal zijn diefstal en verduistering gericht op geld, goederen of informatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan diefstal van geld uit kassa’s, kluizen, maar dit kan ook digitaal via malafide overboekingen. In het geval van goederen gaat het vaak om de meer kostbare consumentenelektronica, parfum, drank, medicijnen et cetera. Gestolen informatie is gericht op commerciële informatie zoals klantenbestanden of concurrentiegevoelige bedrijfsgeheimen.

Een tip voor de werkgever is: handel niet zelf! U kunt veel fouten maken. Bel Riscon, het eerste gesprek is gratis en voorkomt veel fouten.

De werkgever wil meestal...

Het probleem moet worden opgelost en de verantwoordelijke moet worden achterhaald. "De onderste steen moet boven". In de regel doet de politie uit prioriteitsoverweging geen onderzoek. U wilt (eventueel arbeidsrechtelijk) van de dader af en de schade op hem verhalen, zonder daarbij een (riante) ontslagvergoeding te moeten betalen. Bovendien wilt u de onderzoekskosten van het recherchebureau door de dader laten betalen. In de meeste gevallen zal dit lukken.

Riscon verzorgt voor u het gehele traject. Hieronder valt:

  • voorleggen van toepasselijke onderzoekstrategieën;
  • gedegen (wettelijk toelaatbare) bewijsvergaring;
  • hoor- en wederhoor gesprekken met betrokkene(n);
  • opstellen van verklaringen, geschikt voor eventuele rechtszittingen;
  • begeleiding mogelijke daaropvolgende ontslagprocedure;
  • opstellen ontslagstukken (opzegging dienstverband, schuldbekentenis etc.);
  • begeleiding schade terugbetalingstraject;
  • het geven van preventieadvies.

Terugbetaling van de volledige schade

 Er bestaat uitgebreide jurisprudentie waarin medewerkers stelen en worden veroordeeld om de schade terug te betalen, maar ook de onderzoekskosten. Dit betekent dat alle onderzoekskosten verhaald kunnen worden op de dader.  
Zeer ervaren en deskundig
Bij spoed 24 uur per dag beschikbaar
contact