Persoonsgericht (vermogens)onderzoek

Persoonsgericht onderzoek richt zich met name op de achtergrond van personen. Deze informatie kan van belang zijn als u bijvoorbeeld een nieuwe medewerker wilt aannemen (met name als het gaat om vertrouwelijke functies) of mogelijk in zee wilt gaan met een nieuwe zakenrelatie.

Persoonsgericht onderzoek vindt meestal plaats met medewerking van de kandidaat zelf. Na afloop van een gedegen onderzoek heeft u een goed beeld van de betrouwbaarheid en de eigenschappen van de kandidaat. De meerwaarde van een screening betaalt zich dan ook terug in duurzame dienstverbanden/relaties.

Opties voor onderzoek

  • Analyse en verificatie onderzoek.
  • Onderzoek in openbare bronnen.

Onderzoek naar vermogenspositie

In gerechtelijke procedures is het soms zinvol om te weten of de wederpartij bezittingen heeft en of deze vatbaar zijn voor een beslag. Wij kunnen hier via diverse bronnen onderzoek naar doen. Daarnaast kunnen wij middels observatie zaken vaststellen die aanwijzingen kunnen geven over de vermogenspositie van een betrokken persoon of partij.

Opties voor onderzoek

  • Onderzoek in openbare bronnen.
  • Telefonisch verzamelen van informatie.
  • Observaties.
  • Onderzoek in betaalde bronnen.
  • Administratief onderzoek.

Zeer ervaren en deskundig
Bij spoed 24 uur per dag beschikbaar
contact