Screening / pre-employment onderzoek

Betrouwbaar personeel vormt meestal de belangrijkste basis voor een onderneming of instelling. Bij een pre-employment screening wordt duidelijk of de potentiële medewerker de benodigde integriteit,  kwalificaties en eigenschappen bezit.    

Een goede controle gericht op de achtergrond, kwaliteiten en mentaliteit van de kandidaat kan dure procedures voorkomen. Zeker wanneer achteraf blijkt dat de betrokkene niet overeenkomt met de door hem of haar geschetste persoon tijdens de sollicitatie. In onze praktijk valt doorgaans ongeveer 15% af op grond van het opzettelijk verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie. Soms wordt bijvoorbeeld vergeten dat de sollicitant ooit op staande voet is ontslagen. Diploma's worden tegenwoordig gemakkelijk vervalst en als zijnde authentiek gepresenteerd.

Zeer ervaren en deskundig
Bij spoed 24 uur per dag beschikbaar
contact