Ziekteverzuim

Indien een opdrachtgever vermoedt dat het ziekteverzuim van een medewerker onterecht is, omdat bijvoorbeeld gezien is dat iemand ergens anders werkzaamheden verricht tijdens zijn ziekte, zal dit bewezen moeten worden.

Het vergaren van bewijs dient zeer zorgvuldig te geschieden, aangezien ziekteverzuim speciale wettelijke regels met zich meebrengt. Zo geldt er bij ziekte in principe een ontslagverbod. Duidelijk zal moeten zijn wat de precieze aard van het ziekteverzuim is, oftewel: welke beperkingen heeft de zieke medewerker? Deze beperkingen moeten worden afgezet tegen de mogelijk onterechte (neven)werkzaamheden/ hobby’s die tijdens het ziekteverzuim worden gebezigd.

Riscon werkt in deze onderzoeken nauw samen met de opdrachtgever en diens juridisch adviseur/ advocaat. Voorafgaand stellen wij ten behoeve van de bewijsvoering een plan van aanpak op dat er zoveel mogelijk voor moet zorgen dat de te volgen procedure tegen de ‘zieke’ werknemer niet ten nadele van de opdrachtgever uitvalt.

Zeer ervaren en deskundig
Bij spoed 24 uur per dag beschikbaar
contact